Gå till sidans innehåll

Sexualitet i livets olika skeden

I sexualiteten ingår sexuell utveckling och sexuell läggning, biologiskt kön, social könsidentitet och fortplantning. Sexualitet är en oskiljaktig del av livets alla områden.