Gå till sidans innehåll

Uppföljning av äggstockscancer

Äggstockscancer följs upp inom den specialiserade sjukvården på polikliniken för kvinnosjukdomar tre år efter att behandlingarna avslutats.

Under det första året besöker patienten läkarmottagningen var tredje månad, det andra året var fjärde månad och det tredje året har patienten två halvårskontroller. Detta åtföljs av en symtomuppföljning (symtompolikliniken) i upp till fem år efter avslutad behandling.

På uppföljningsbesöken kartläggs eventuella symtom som pekar på återfall samt görs en gynekologisk undersökning och ultraljudsundersökning. Vid behov tas blodprov och görs riktade bilddiagnostiska undersökningar. På mottagningen får patienten stöd för sin mentala anpassning och man funderar på sätt att avhjälpa de besvär som cancerbehandlingarna eventuellt orsakat.

Om äggstockscancern diagnostiserades när sjukdomen redan spridit sig, finns det en stark tendens för återfall. Symtomen på återfall kan vara svullen mage, tarmtömningssvårigheter, avvikande smärtor i bukens område eller andnöd. Även återfall kan behandlas, vanligtvis med cytostatikabehandling, men ibland även med nya operationer. I valet av läkemedel som används för att behandla återfall tar man hänsyn till den tidigare behandlingen och tiden från slutet av den tidigare behandlingen till upptäckten av återfallet, samt eventuella biverkningar som kvarstår från tidigare behandling.

Uppdaterad 22.3.2022