Gå till sidans innehåll

Operation av äggstockscancer

Operationen av äggstockscancer omfattar vanligtvis flera organ i bukhålan på grund av spridningen.

En omfattande äggstockscanceroperation görs vanligtvis som en öppen operation under narkos. Operationens omfattning och längd beror på cancervävnadens spridning i bukhålan. Om tumören är lokal innebär operationen vanligen att livmodern, äggstockarna, äggledarna, bukhinnenätet och lymfkörtlarna kring höftartärerna och bukaortan avlägsnas.

Äggstockscancer upptäcks vanligtvis i ett avancerat stadium, när det finns tumörvävnad i hela bukhålan. I sådana fall krävs det andra ingrepp för att avlägsna tumörvävnaden utöver de tidigare ingreppen, varav de vanligaste är avlägsnande av en del av tarmen, bukhinnan eller mjälten. Operationen av lokal äggstockscancer tar flera timmar och operation av avancerad äggstockscancer tar en hel dag.

Ibland är den första operationen en endoskopi av bukhålan under narkos, varvid syftet är att ta vävnadsprov och bedöma sjukdomens spridning i bukhålan. Patienten kommer till ingreppet på ingreppsdagens morgon och kan oftast skrivas ut på kvällen samma dag. Återhämtningen från endoskopin går snabbt.

Efter en omfattande äggstockscanceroperation stöds en snabb återhämtning av tidig rörelse och näringsintag via munnen. Om man har tvingats sätta in en tarmstomi under operationen, övar patienten på att sköta den efter operationen på avdelningen tillsammans med stomiskötaren.

När patologen har undersökt vävnadsproven upprättas en plan för fortsatt vård. Oftast fortsätter man behandlingen med cytostatikabehandling som inleds ungefär 3–4 veckor efter operationen.

Uppdaterad 22.3.2022