Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av endometrios

Syftet med kirurgisk behandling av endometrios är att lindra smärtan i samband med endometrios och att avlägsna alla endometrioshärdar.

För vissa patienter ger kirurgiska behandlingar en mer permanent smärtlindring än läkemedelsbehandling. I olika studier har cirka 80–90 procent av patienterna upplevt smärtlindring efter operationen. Inom tre år återkommer smärtan hos ungefär en fjärdedel av patienterna och 10–15 procent av patienterna behöver opereras igen. Efter operationen kan läkemedelsbehandling fortsätta eller påbörjas för att förhindra återkomsten av endometrios och smärta.

För infertilitetspatienter övervägs kirurgisk behandling endast om det är nödvändigt för att lindra smärtan. Dessutom försöker man ofta ta bort stora endometrioscystor i äggstockarna före provrörsbefruktningar, om de försvårar behandlingen.

Operationsmetoder

En operation kan utföras antingen genom laparoskopi eller öppen operation. Båda metoderna kräver narkos.

Fördelarna med titthålsoperationen är snabb återhämtning, minimal postoperativ smärta, en kort sjukhusvistelse och kortvarig ledighet från arbetet. De flesta operationer utförs genom laparoskopi, men ibland är en öppen operation nödvändig på grund av besvärliga fästen eller endometrioshärdar på svåra ställen.

Kirurgisk behandling kan vara förknippad med olika komplikationer, varav de vanligaste är olika typer av inflammationer. Blödning kan förekomma under operationen och risken för ventrombos ökar efter operationen.

Kirurgisk behandling kan ge upphov till fästen och om djup endometrios opereras kan eventuella nervskador orsaka funktionsstörningar i urinblåsan och tarmarna.

Uppdaterad 22.10.2020