Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om HPV

Funderar du på HPV? På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om HPV.

 • Vad är ett HPV-test och vad undersöker det?

  HPV-test tas enligt övervägande från livmodermunnen med en cellprovsborste i samband med en gynekologisk undersökning. HPV-test kommer förmodligen att i framtiden användas allt mer för screening av livmoderhalscancer, och det kan i något skede till och med ersätta papa-cellprovet. Testet visar om det tagna provet innehåller ett eller flera HP-virus av högrisktyp.

  Oftast används det test som visar om patienten har ett eller flera av de 13 vanligaste HP-högriskvirusen. Testresultatet är alltså positivt eller negativt, men det finns också test för att fastställa HP-virusets exakta underart (genotypning).

  De viktigaste HP-virustyperna är HPV 16, 18, 31, 33 och 45. HPV 16 och 18 är de vanligaste genotyperna och de förekommer ofta hos patienter med cancer i livmoderhalsen, men betydelsen av infektioner orsakade av olika genotyper är fortfarande delvis okänd. HPV-testet är mycket känsligt, det är positivt betydligt oftare än papa-provet. Det orsakar problem, för nästan alla unga har en symtomfri HPV-infektion som går om av sig själv med tiden. Därför borde testet inte alls tas av under 30-åriga symtomfria patienter. Också vid svåra cellförändringar är testet nästan alltid positivt, därför är det inte till någon större nytta. Testet kan däremot användas för att följa upp en behandlad förändring, vid screening av livmoderhalscancer och för vidare undersökning av lätta förändringar hos över 30-åriga patienter.

  Det finns också ett HPV-papa-kombinationstest som först undersöker om HPV-testet är positivt. Om det är negativt avläses papa-provet inte alls. Om HPV-testet är positivt, analyseras också papa-provet. Om HPV-positivitet konstateras slumpmässigt vid normalt papa-prov ger det inte orsak till kolposkopi. I så fall lönar det sig ta ett nytt test ett år senare och om HPV-testet fortsättningsvis är positivt (i 2–3 år) görs kolposkopi.

  Nyckelord: HPV

 • Vilka symtom orsakar förändringarna?

  Cell- och vävnadsförändringar som HPV orsakar ger vanligen inga symtom. Ibland kan det förekomma blödning efter samlag eller mellanblödningar. Smärta eller känningar i nedre delen av magen är inte symtom på en HPV-infektion. De flesta kvinnorna vet inte om att de har HPV-smitta förrän ett avvikande cellfynd görs, och därför är det enda sättet att hitta förändringar som kräver fortsatta undersökningar att regelbundet ta cellprov (papa-prov).

  Nyckelord: HPV

 • Är HPV samma sak som herpes?

  Nej, det är det inte, men det är lätt att blanda ihop de liknande förkortningarna:

  HSV = Herpes Simplex Virus

  HPV = Human Papilloma Virus.

  Fastän båda kan orsaka infektion i könsorganen, är de två olika virus. Herpes orsakar smärtsamma blåsor i könsorganen.

  Nyckelord: HPV, herpes

 • Är HPV samma sak som kondylom?

  HP-virustyperna är indelade i lågrisk- och högriskvirus. Virusen av lågrisktyp orsakar exempelvis ofarliga, men kosmetiskt störande vårtor, kondylom, på könsorganen. Ett typiskt kondylom ser ut som en blomkålsliknande förändring som syns med blotta ögat. Yttre kondylom kan behandlas med salva, frysning eller laser. Förändringarna kan dock återkomma lätt, eftersom behandlingen inte avlägsnar viruset, utan det är kroppens eget immunförsvar som ska tampas med det.

  Nyckelord: HPV, kondylom

 • Är HPV en könssjukdom?

  Fastän HPV vanligen överförs vid sexuell kontakt, är det ett så allmänt virus att det till och med kan anses vara ett normalt fynd hos personer som inlett sitt sexliv. Nästan hela vuxenbefolkningen smittas i något skede av livet, vanligen utan att veta om det.

  Nyckelord: HPV

 • Finns det läkemedel för att behandla virusinfektionen?

  En HPV-infektion kan inte botas med antibiotika eller andra läkemedel, liksom det inte heller går att bota andra infektioner orsakade av virus. Infektionen läker vanligen av sig själv med tiden med hjälp av kroppens eget immunförsvar.

  Nyckelord: HPV

 • Skyddar kondom? Behöver man skydda sig i fortsättningen i tillfälliga eller långvariga relationer?

  Eftersom HPV smittar mycket lätt, skyddar kondom inte nödvändigtvis helt mot smitta, men kondom rekommenderas speciellt för att förebygga smitta av andra virus och bakterier som överförs sexuellt samt för att undvika icke-önskade graviditeter.

  Fastän du bevisat skulle ha tillfrisknat från en HPV-infektion, är det bra att tänka på att det finns så många olika typer av HP-virus att det alltid finns en risk att få en infektion orsakad av en annan HPV-typ. I ett långvarigt förhållande har båda redan samma virus, så för den skull behöver man inte använda kondom.

  Nyckelord: HPV

 • Kan man själv påverka läkningen av en HPV-infektion?

  Rökning tredubblar risken för att cancer ska utvecklas i livmoderhalsen. Att sluta röka ökar möjligheten att HPV-infektionen går om av sig själv. Att sluta röka ger dessutom många andra hälsofördelar.

  Läs mer om att sluta röka:

  Nyckelord: HPV

 • Kan förändringen återkomma, fastän HPV-testet blir negativt efter konisering av livmodermunnen?

  HPV-testet är mycket känsligt och hos cirka 25 procent av kvinnorna visar testet fortfarande positivt efter behandlingen, men hos vissa blir resultatet negativt under uppföljningen. Om testet är positivt följer vi upp patienten noggrannare med nya test och kolposkopi, eftersom återfallsrisken är en aning förhöjd.

  Om HPV-testet blir negativt efter behandlingen, är risken för att vävnadsförändringarna ska återkomma mycket liten. Om testet är negativt och upprepade cellprov rena efter behandlingen, är risken för återfall bara 1,5 procent.

  Nyckelord: HPV

 • Kan smittan också sitta i halsen eller ändtarmsöppningen?

  HPV-infektion kan förekomma också i munnen, svalget, struphuvudet samt analöppningen. HPV kan orsaka liknande förändringar i slemhinnorna i dessa områden som i könsorganen. HPV bidrar till cirka 80 procent av förändringar i analöppningen men till bara 22–30 procent av cancer i huvudet eller halsen. Virusinfektioner i munnens slemhinnor läker vanligen också bra och är vanligtvis symtomfria. Om patienten inte har några speciella symtom i munnen eller svalget, finns det inget behov av rutinmässiga undersökningar hos öron- eller tandläkare. Betydligt större riskfaktorer för cancer i munnen och struphuvudet än HPV är rökning och en riklig alkoholkonsumtion.

  Nyckelord: HPV

Uppdaterad 2.2.2022