Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om papa-prov

Funderar du på papa-provet? På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om papa-prov.

 • Skulle det inte löna sig att ta cellprov oftare, t.ex. årligen, för att upptäcka eventuella förändringar tidigare?

  Enligt studier tar det i genomsnitt 20–30 år för livmoderhalscancer att utvecklas, och till och med från ett svårt förstadium till cancer i genomsnitt 7 år. Det finns inget behov av att ta papa-prov för ofta, eftersom merparten av fynden är lätta eller mellansvåra.

  Papa-prov borde tas med 3–5 års mellanrum, inte oftare. Det gör att man undviker oro och onödiga besök, men ändå upptäcker svåra förändringar i tid. Det enda undantaget är uppföljning av tidigare cellförändringar eller resultatet från behandling av ett förstadium.

  Nyckelord: PAPA

 • Vore det inte säkrast att ta cellprov av alla kvinnor årligen?

  Det behövs inte, för det tar flera år för cancer i livmoderhalsen att utvecklas. Därtill läks lätta förändringar ofta av sig själv. Efter behandling av förstadieförändringar kallas patienterna dock årligen till cellprov.

  Nyckelord: PAPA

 • Jag har aldrig haft sex. Behöver jag delta i screeningen?

  Uppkomsten av livmoderhalscancer hänger nära ihop med HPV-infektionen som oftast smittar vid samlag. Trots det rekommenderas screeningen för alla kvinnor som har fått kallelse, även om risken att insjukna i livmoderhalscancer är mycket liten utan sexuellt umgänge.

  Nyckelord: PAPA

 • Varför kallas inte under 25-åringar till screening?

  Livmoderhalscancer är mycket ovanlig bland så unga, så enligt studier anses en screening av under 25-åringar inte nödvändig. De flesta förändringarna hos unga läks av sig själv, utan behandling. Om startåldern för screening sänktes eller screening gjordes oftare, skulle det till och med kunna leda till ”onödiga” behandlingar av sådana förändringar som kunde läka av sig själv.

  Nyckelord: PAPA

 • När borde det första cellprovet tas?

  Du får kallelse till den första massundersökningen som 25- eller 30-åring, beroende på kommun. Det första papa-provet behöver inte tas förrän 2–3 år efter att du har börjat ha samlag. Virusförändringarna läker nästan alltid av sig själva, speciellt väl hos 20–30-åriga kvinnor. Därför finns det inget behov av att ta papa-prov av under 20-åringar och också av 20–24-åringar bara för att utreda gynekologiska symtom, som avvikande blödningar.

  Nyckelord: PAPA

 • Jag är hiv-positiv, påverkar det saken?

  Efter att ha fått diagnosen rekommenderas hiv-patienter att ta cellprov och prov för HP-högriskvirus var sjätte månad till att börja med. Om upprepade papa-prov är normala och HPV-testet negativt, kan provtagningsintervallet förlängas till tre år.

  Nyckelord: PAPA, HIV

 • Jag har mens, kan provet tas?

  Mensblod stör analysen av cellprovet, så det tas inte gärna under menstruation. Ibland är det enda symtomet på en vävnadsförändring extra blödningar och då är det viktigt att ta provet trots blödning. Det går också att göra en vanlig gynekologisk undersökning under mens.

  Nyckelord: PAPA

 • Jag är i klimakteriet. Behöver cellprov tas?

  Klimakteriet innebär inget skydd mot cellförändringar eller risken för livmoderhalscancer. Därtill är risken för livmoderhalscancer större hos över 50-åringar än hos yngre kvinnor.

  Nyckelord: PAPA

 • Jag har genomgått hysterektomi. Behöver jag delta i screeningen?

  Ja, det är bra att göra det. Det är speciellt viktigt att delta i papa-provet om livmodern har avlägsnats på grund av cancer eller ett annat allvarligt fynd. Cell- och vävnadsförändringar kan utöver livmoderhalsen också förekomma på slidans slemhinnor.

  Nyckelord: PAPA

 • Hur ofta borde man ta cellprov?

  Alla kvinnor borde delta i massundersökningarna som man kallas till vart femte år. Enligt många internationella rekommendationer borde cellprov tas med 3–5 års mellanrum. Om du tidigare har behandlats för en förstadieförändring, du röker eller har haft många sexpartner, kan proven tas oftare. Diskutera det här med din egen läkare. Om du får extra blödningar mellan mensen eller efter samlag, är det på sin plats att ta cellprov, fastän det skulle ha gått kort tid sedan föregående prov.

  Nyckelord: PAPA

 • Vad behöver jag veta före provtagningen?

  Du ska veta när din senaste mens började, vilket preventivmedel du använder samt eventuella andra hormonpreparat som du använder (via munnen eller som lokal salva). Därtill är det bra om du vet tidpunkten för och resultaten från tidigare cellprov, speciellt om de varit avvikande, samt eventuella behandlingar av cellförändringara.

  Nyckelord: PAPA

 • Jag har ett förhållande med en kvinna. Behöver jag delta i screeningen?

  Ja, HPV-smitta kan överföras i alla typer av sexuella kontakter.

  Nyckelord: PAPA

 • Jag lever i ett långvarigt förhållande. Behöver jag delta i screeningen?

  Även kvinnor som antingen lever i ett långvarigt förhållande eller har haft bara ett förhållande, har haft samlag bara en gång eller inte har haft sex på flera år, ska ta cellprov. HPV-viruset kan smitta vid det första samlaget.

  Nyckelord: PAPA

 • Jag är gravid. Kan cellprov tas?

  Om du har kallats till en rutinscreening, kan du flytta tiden till ungefär 3 månader efter förlossningen, så att livmodermunnen hinner återhämta sig från förändringarna som graviditeten och förlossningen orsakar. Om du har konstaterats ha cellförändringar som kräver kolposkopiundersökning, är det viktigt att du går till mottagningen även om du är gravid. Hormonverksamheten under graviditeten kan göra att slemhinnan i livmodermunnen blöder lättare än vanligt, men det är ofarligt.

  Kolposkopi kan göras tryggt också under graviditeten, för undersökningen riktas endast mot den yttre livmodermunnen som ligger mot slidan och dess omgivning. Om biopsierna inte innehåller svåra fynd som kräver omedelbar behandling, kan läget kontrolleras i ett senare skede av graviditeten eller efter den. Om läget kräver det, kan konisering utföras under graviditeten. Amning är inte heller något hinder för provtagning.

  Nyckelord: PAPA

 • Behöver jag ta papa-prov om jag har fått HPV-vaccin?

  Det finns hundratals olika typer av papillomvirus, och vaccinet ger inte skydd mot alla virustyper. Därför är det bra att ta regelbundna cellprov trots att man fått vaccin. Risken är visserligen avsevärt mindre hos vaccinerade än hos dem som inte fått vaccin.

  Nyckelord: PAPA, HPV-vaccin

 • Går det att samtidigt testa för eventuella könssjukdomar?

  För könssjukdomstest ska du söka dig till din egen hälsostation eller polikliniken för könssjukdomar vid Hud- och allergisjukhuset, för sjukdomarna syns inte alltid i ett cellprov.

  Nyckelord: PAPA

Uppdaterad 2.2.2022