Gå till sidans innehåll

Äggstockscancer– riskfaktorer och förebyggande

En kvinnas övergripande risk för att drabbas av äggstockscancer är 2–3 procent.

Epiteliala, dåligt differentierade cancerformer framskrider snabbt, och tidiga förändringar är nästan omöjliga att upptäcka i tid med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar som till exempel ultraljudsundersökningar. De tidiga symtomen på äggstockscancer är också svåra att känna igen. Detta gör det svårt att upptäcka epitelial, dåligt differentierad äggstockscancer i tid. Screening med ultraljudsundersökning eller markörer i blodet har inte heller visat sig effektivt.

Faktorer som ökar risken för äggstockscancer

Flera faktorer är kända för att öka risken för epitelial äggstockscancer. Kända riskfaktorer för tumörerna är hög ålder, rökning, fetma, att kvinnan inte har fött barn eller ofrivillig barnlöshet, tidig första menstruation tillsammans med sent klimakterium och hormonell substitutionsbehandling i klimakteriet, om denna har pågått i mer än fem år.

Betydelsen av ärftliga faktorer för risken att insjukna i äggstockscancer

Genetiska eller ärftliga faktorer har en betydande inverkan på risken för äggstockscancer. Cirka 10–15 procent av patienterna har ett genetiskt sjukdomsanlag, oftast i samband med BRCA1- eller -2-genfel eller genfel i samband med HNPCC-tarmcancer (Lynch syndrom).

Ett nedärvt BRCA1-genfel är förknippat med en cirka 40 procents och BRCA2-genfel med cirka 20 procents risk att insjukna i äggstockscancer före 80 års ålder. Ärftliga BRCA1/2-genfel är också förknippade med en betydligt ökad risk för bröstcancer.

Gendefekten som är associerad med ärftlig tarmcancer medför cirka 10 procents risk för äggstockscancer, beroende på genfelet. Sjukdomsrisken fördubblas även om en första gradens släkting, alltså patientens mor eller syster, har diagnostiserats med äggstockscancer.

Eftersom äggstockscancer är mycket svår att upptäcka i ett tidigt skede är det enda effektiva sättet att förebygga äggstockscancer för kvinnor med hög risk (dvs. kvinnor med ärftlig mottaglighet) riskreducerande kirurgi, dvs. avlägsnande av äggledare och äggstockar. Detta ingrepp erbjuds efter 35–40 års ålder eller när kvinnan har skaffat sitt planerade antal barn. Ingreppet minskar risken för äggstockscancer till densamma som hos den övriga befolkningen och halverar även risken för bröstcancer om ingreppet utförs när kvinnan är i fertil ålder.

Faktorer som minskar risken för äggstockscancer

Det finns också flera kända faktorer som minskar risken för äggstockscancer. P-piller har konstaterats minska risken för äggstockscancer. Risken minskar mer ju längre pillren används. Sterilisering, hysterektomi, graviditet och amning minskar också risken för äggstockscancer.

Uppdaterad 22.3.2022