Gå till sidans innehåll

Skivepitelförändringar

Skivepitelförändringar klassificeras i fem olika kategorier som anger hur allvarliga cellförändringarna är.

Livmoderhalsen har två slags slemhinnor: skivepitel och cylinderepitel. Cell- och vävnadsförändringar kan förekomma i båda typerna av slemhinnor, så också fynden indelas i skivepitel- och cylinderepitelförändringar.

NILM (negative for intraepithelial lesion and malignancy)

Ingen epitelcellatypi, det vill säga att inga onormala celler hittades i provet. Det är alltså ett normalt fynd. Det här fyndet kräver inga fortsatta undersökningar, men det är ändå viktigt att delta i de kommunala massundersökningarna vart femte år.

ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance)

Det här är den lindrigaste cellförändringen. Om det här fyndet förekommer i upprepade prov eller om papillomvirustestet är positivt, görs ofta en undersökning av livmodermunnen (kolposkopi) inom cirka sex månader efter det senaste cellprovet.

LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion)

Lite svårare cellförändring än ASC-US. Den rekommenderade fortsatta undersökningen är kolposkopi om sex månader för personer över 30 år. För personer under 30 år räcker det oftast med ett nytt cellprov om 6–12 månader.

ASC-H (atypical squamous cells, cannot exclude HSIL)

Cellförändring med något avvikande celler och som ibland förklaras av en slemhinneskada orsakad av HP-virus som kräver behandling. Kolposkopi utförs oavsett ålder inom cirka 1–2 månader.

HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)

HP-virusförändring som ofta förklaras av slemhinneskada som kräver behandling. Oftast förklaras förändringen inte av cancer, utan av en svårare förstadieförändring orsakad av papillomvirus. Om förändringen inte behandlas kan den ibland utvecklas till livmoderhalscancer inom 5–10 år. Kolposkopi utförs oavsett ålder inom cirka 1–2 månader.

Uppdaterad 20.10.2020