Gå till sidans innehåll

Speciella situationer vid behandling av äggstockscancer

Vid behandlingen av äggstockscancer beaktas patientens allmäntillstånd, ålder och fertilitet.

Cytostatikabehandling före operationen (neoadjuvant behandling)

Ibland konstateras sjukdomen ha spridit sig så mycket i bukhålan att möjligheterna för ett bra operationsresultat är dåliga. Då kan behandlingen inledas direkt som läkemedelsbehandling av cancer med cytostatika. Diagnosen bekräftas genom en biopsi som tas vid en laparoskopi eller genom ultraljud.

Operationen fortsätter efter tre cytostatikakurer om man genom avbildning och analys av tumörmarkörer konstaterar en terapirespons. Kirurgi mitt under cytostatikabehandlingen kallas ofta för intervallkirurgi. Principerna för intervallkirurgi är desamma som för kirurgi i början av behandlingen. Cytostatikabehandlingen fortsätter även efter operationen.

Äldre patienter

Äggstockscancer är i allmänhet ganska känslig för cytostatika. För äldre eller svaga patienter, för vilka en operation skulle vara en betydande påfrestning, kan hela behandlingen genomföras som cytostatikabehandling. För äldre patienter kan cytostatikabehandling ges med endast ett läkemedel, vanligtvis karboplatin, eller så minskas doserna av de läkemedel som används vid kombinationsbehandling. Tillväxtfaktorer för vita blodkroppar används också för att minska risken för inflammation i samband med behandlingen.

Unga kvinnor och önskan att bli gravid

Även om majoriteten av kvinnor med epitelial äggstockscancer redan är i klimakterieåldern, drabbas även yngre kvinnor. Under de senaste åren har 6 procent av alla äggstockscancerfall i Finland diagnostiserats hos kvinnor under 45 år. Om typen av äggstockscancer är mindre aggressiv (low grade) och begränsad till en äggstock kan den opereras på ett fertilitetsbevarande sätt om kvinnan har en stark önskan att bli gravid. I detta fall avlägsnas tumören och äggstocken och äggledaren på dess sida och en ordentlig kartläggning av spridningen görs genom att man undersöker bukhålan och tar bort bland annat lymfkörtlar, bukhinnenätet och vid behov blindtarmen.

Patienter som har genomgått fertilitetsbevarande kirurgi följs upp noggrannare efter en avslutad behandling än kvinnor som har genomgått radikal kirurgi för en liknande tumör.

Uppdaterad 22.3.2022