Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av vulvacancer

Operationen planeras individuellt utifrån tumörens storlek och spridning för att undvika komplikationer i samband med operationen.

Kirurgi är grunden för behandlingen av vulvacancer. Tidigare använda operationsmetoder resulterade i betydande postoperativ morbiditet. I dag planeras den kirurgiska behandlingen på ett mer individuellt sätt utan att kompromissa om behandlingsresultatet. När det gäller tumörer i ett mycket tidigt stadium kan endast lokal borttagning av tumören användas.

Eftersom vulvacancer sprids via lymfsystemet är det ofta nödvändigt att också kontrollera tillståndet av ljumskveckens lymfkörtlar under operationen. För att ta reda på lymfkörtlarnas tillstånd används antingen en så kallad portvaktskörtelundersökning eller borttagning av lymfkörtlarna från ljumskvecken.

Portvaktskörtlarna spåras med hjälp av en isotopundersökning (Teknetium), där isotopen sprutas in i tumören före operationen. Portvaktskörteln spåras med hjälp av en gammadetektor eller ett blått eller grönt färgämne som sprutas in i tumören under operationen, och portvaktskörteln avlägsnas på grundval av färgningen.

Under operationen undersöker patologen portvaktskörteln, dvs. den lymfkörtel där tumörens lymfvägar huvudsakligen rinner ut. Om portvaktskörteln är tumörfri behöver inga andra lymfkörtlar tas bort. Detta kan minska biverkningarna av en mer omfattande borttagning av lymfkärl, såsom svullnad som orsakas av en störd lymfcirkulation.

Vid stora tumörer och tumörer nära urinröret eller ändtarmsöppningen är det ofta nödvändigt att använda plastikkirurgiska flikar. Vid mycket stora tumörer och tumörer som växer in i närliggande organ kan operationen innebära att urinröret, urinblåsan eller ändtarmen avlägsnas. Dessa operationer utförs i samarbete mellan en gynekolog, urolog, tarmkirurg och en plastikkirurg.

Den vanligaste komplikationen i samband med en operation av de yttre könsorganen är att operationssåren blir infekterade och öppnar sig. Denna risk kan minskas genom att tillfälligt använda stomi för avföring, framför allt om tumören ligger nära ändtarmsöppningen.

Efter operationen återhämtar sig patienten vanligtvis några dagar vid enheten där operationen gjordes. Vid behov kan läkningen av operationssåren övervakas genom besök på polikliniken efter att patienten skrivits ut från avdelningen. För att säkerställa läkningen av operationssår som går hela vägen till urinrörets mynning använder man ofta en urinkateter i 1–2 veckors tid. Om såren har behövt slutas med stora plastikkirurgiska flikar, får patienten ”sittförbud” i upp till sex veckors tid.

Uppdaterad 22.3.2022