Gå till sidans innehåll

Influensa och graviditet

Influensa är farligt för den väntande mammans och barnets hälsa. Vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas för alla, särskilt för gravida kvinnor.

Influensa är en virussjukdom som orsakas av influensavirus A, B eller C. A- och B-virus är vanligast och orsakar årligen återkommande influensaepidemier. I Finland förekommer influensaepidemier vanligen mellan december och april.

Årligen insjuknar cirka 5–15 procent av befolkningen, däribland gravida kvinnor, i influensa. Influensa orsakar en risk för den väntande mammans och barnets hälsa. Det finns ett effektivt sätt att minska denna risk: vaccinering. Vaccinering mot säsongsinfluensa har bevisats vara säker för både mamman och fostret.

Influensa kan inte säkert särskiljas från vanlig förkylning endast enligt symtomen. A- och B-virus kan påvisas med snabbtest av prov från näsa och svalg. Medicinering som inleds i ett så tidigt skede som möjligt kan lindra symtomen och förkorta sjukdomens förlopp. Med förebyggande vaccinering kan influensan hindras helt.