Gå till sidans innehåll

Uppföljningen under en tvillinggraviditet

En flerbördsgraviditet är alltid en riskgraviditet. Rådgivningen och moderskapspolikliniken följer tillsammans upp dessa graviditeter.

Tvillingarna utgör 1,4 procent av alla barn som föds. En flerbördsgraviditet är alltid en riskgraviditet med tätare uppföljning vid moderskapspolikliniken. Ungefär hälften av tvillingarna föds fullgångna (≥ 37 graviditetsveckor) och häften för tidigt före den 37:e graviditetsveckans början. 40 procent av barnen föds något för tidigt i graviditetsvecka 32–36.

Det finns en mångdubbel risk för en för tidig förlossning och låg födelsevikt vid tvillinggraviditet. Också risken för fosterdöd är förhöjd. Riskerna är större vid monokoriotisk, dvs. enäggs-, tvillinggraviditet och därför är uppföljningen på mödravårdskliniken tätare vid dessa graviditeter. Rutinmässig sjukhusvård eller läkemedelsbehandling hjälper inte för att förebygga för tidig förlossning.

Monokoriotisktvillinggraviditet (MO-DI och MO-MO)

Efter det första ultraljudsbesöket följs graviditeten upp med besök på moderskapspoliklinikens specialläkarmottagning varannan vecka. Fostrens tillväxt och rörelser och fostervattenmängden undersöks kontinuerligt Dessa används för att identifiera indikationer för så kallat tvillingtransfusionssyndrom. Den egentliga strukturundersökningen utförs i graviditetsveckorna 20–21, men strukturerna undersöks i stora drag vid varje uppföljningsbesök. Läkarundersökningar görs med två-tre veckor mellanrum under hela graviditeten. Vid varje läkarbesök bedöms livmoderhalsens tillstånd och fostrens tillväxt. Tidpunkten för nästa besök besluts utifrån dessa undersökningar. Rutinbesök hos rådgivningsläkaren behövs inte, eftersom läkare vid moderskapspolikliniken följer upp graviditeten. Besök hos rådgivningens hälsovårdare är däremot viktiga.

Dikoriotisk tvillinggraviditet (DI)

Det första och andra så kallade strukturultraljudet utförs av en barnmorska. Den första tiden till läkarmottagningen vid moderskapspolikliniken bokas för graviditetsveckorna 23–24, om inget avvikande har upptäckts innan dess. Till en början besöker man läkaren med fyra veckors mellanrum och i slutet av graviditeten varannan vecka. Vid varje läkarbesök bedöms livmoderhalsens tillstånd och fostrens tillväxt. Tidpunkten för nästa besök besluts utifrån dessa undersökningar. Rutinbesök hos rådgivningsläkaren behövs inte, eftersom läkare vid moderskapspolikliniken följer upp graviditeten. Besök hos rådgivningens hälsovårdare är däremot viktiga.

Det är möjligt och det rekommenderas att man motionerar och rör sig utomhus, liksom under graviditet med ett foster, men mot slutet av graviditeten är det skäl att minska på andra tunga fysiska aktiviteter.

Uppdaterad 29.10.2020