Gå till sidans innehåll

Zikavirus och graviditet

Zikavirus smittar till människan främst via myggor. Det har konstaterats att viruset orsakar mikrocefali, det vill säga mindre huvud än normalt. Gravida kvinnor rekommenderas att inte resa till områden med zikaepidemi.

Zikaviruset tillhör familjen flavivirus. Den sprids av myggor av släktet Aedes, som också överför virus som dengue och chikungunya. Zikavirus har tidigare förekommit i västra och centrala Afrika samt i sydöstra Asien. Från 2007 har viruset spridit sig till öar i Stilla havet och från 2014 snabbt i Syd- och Centralamerika. Fall har redan beskrivits i Nordamerika. Det är mycket sannolikt att zikaviruset sprider sig vidare till nya områden, för myggsorter som sprider viruset finns på många håll i världen.

Zikaviruset smittar främst via myggor och bara enstaka fall som överförts vid sexuell kontakt har rapporterats. Efter att symtomen brutit ut finns zikaviruset i blodomloppet i genomsnitt i ungefär en vecka, i urinen cirka 1–2 veckor, men i sädesvätskan längre. Man vet inte hur länge viruset finns kvar som smittsamt i sädesvätskan. Viruset försvinner från kroppen med tiden och kan inte orsaka några skador på fostret vid framtida graviditeter.

Sjukdomens inkubationstid är 3–12 dagar. Symtom på zikavirusinfektion är feber, inflammerade bindehinnor i ögat, utslag samt led- och muskelsmärta. Oftast har sjukdomen lindriga eller inga symtom alls och kräver sällan sjukhusvård.

Zikavirus kan analyseras i blod- eller urinprov. Viruset finns i blodet cirka en vecka efter att symtomen brutit ut, i urinen i upp till en månad. Vid färsk zikavirusinfektion bildas antikroppar mot zikavirus, som också kan korsreagera med antikroppar mot bland annat dengue och chikungunyavirus.

Zikavirusinfektion har rapporterats orsaka medfödda utvecklingsstörningar i fostrets centrala nervsystem (främst mikrocefali) om mamman har infekterats under graviditeten. Zikavirus har också påvisats i fostervatten och fostrets hjärnvävnad.

Det finns ännu inget specifikt vaccin mot zikavirusinfektion och ingen specifik läkemedelsbehandling. Behandlingen beror på symtomen. Gravida kvinnor rekommenderas att, oavsett hur långt graviditeten kommit, undvika resor till epidemiområden där zikaviruset sprider sig aktivt. Om en resa är nödvändig eller den gravida redan befinner sig i ett epidemiområde, är det viktigt att skydda sig mot myggbett genom att klä sig i ljusa kläder med långa ärmar och byxben, använda myggnät och myggspray som är trygga i alla faser av graviditeten.

Män som återvänder från områden med aktiv zikaepidemi rekommenderas att använda kondom med sin gravida partner under resten av graviditeten. Om en man i laboratorietest har konstaterats ha zikavirusinfektion eller har haft symtom som passar in på zikavirusinfektion, rekommenderas att han använder kondom i sex månader efter att symtomen upphört, om paret planerar att skaffa barn.

Specifik undersökning behövs vanligen inte av en resenär som återvänder från ett epidemiområde, även om symtom förekommer, utan andra sjukdomar borde först uteslutas. I praktiken finns det mycket sällan behov av provtagning under jourtid.

Uppgifterna om zikavirusets spridning och behandling uppdateras i takt med att kunskaperna om viruset ökar.