Gå till sidans innehåll

Avbrytande av graviditet

Graviditeten kan avbrytas fram till den 20:e graviditetsveckan på grund av risk för svår sjukdom hos fostret och på grund av konstaterad svår sjukdom fram till den 24:e graviditetsveckan.

Tillstånd för att avbryta graviditeten ansöks hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.

Beslutat av avbryta en önskad graviditet på grund av svår sjukdom hos fostret är ett mycket tungt beslut för familjen. Innan beslutet fattas får familjen så heltäckande information som möjligt om fostrets situation och prognos. Professionellt psykiskt stöd är viktigt såväl i samband med beslutet, efter en eventuell abort som i det fall att graviditeten fortsätter.