Gå till sidans innehåll

Symtom på missfall

Missfall kan först vara asymtomatiskt och upptäcks vid ett normalt ultraljud.

Missfall förekommer i cirka 15 procent av konstaterade graviditeter. De flesta, cirka 75 procent, inträffar i början av graviditeten, före 13:e graviditetsveckan. Den vanligaste orsaken till missfall är en allvarlig kromosomavvikelse hos fostret. Ett missfall som har börjat eller är på väg att börja kan alltså inte heller förhindras på medicinsk väg.

Graviditeten kan avbrytas i ett mycket tidigt skede, när kvinnan kanske inte ens vet att hon är gravid. Vid ett tidigt missfall är graviditetstestet positivt, men din menstruation är några dagar försenad och blödningen kan vara kraftigare och mer smärtsam än normalt. I dessa fall behövs ingen behandling.

Ett senare missfall börjar vanligtvis med en liten blödning som blir kraftigare. Blödningen kan innehålla stora klumpar. Det är vanligt med smärtor i nedre delen av magen och ryggen som liknar menstruationssmärtor. Ibland kan fostret ha varit dött i flera veckor och missfallet upptäcks då man konstaterar att livmodern slutat växa. Ett sent missfall, det vill säga ett missfall som inträffar efter den 12:e graviditetsveckan, kan också börja med vattenavgång.