Gå till sidans innehåll

Vaccinationer under graviditeten

Vaccination rekommenderas i fall där graviditeten ökar risken att insjukna, där man redan exponerats för smitta, vid resa till högriskområden eller om vaccinering av den gravida kvinnan kan skydda det nyfödda barnet.

Amning är inget hinder för att vaccinera mamman eller barnet. Icke-rekommenderat vaccin som getts av misstag är inget skäl för att avbryta graviditeten.

Vaccin med inaktiverade mikroorganismer

Vaccinering mot hepatit A rekommenderas vid resa till länder där hepatit A förekommer kontinuerligt. Likaså rekommenderas poliovaccin om man vet att man kommer att exponeras för sjukdomen. Det har inte observerats att de här vaccinen skulle ge några skadeverkningar under graviditeten.

Vaccinering mot hepatit B (renad antigen) rekommenderas om man exponeras för sjukdomen och åt grupper med risk att få hepatit B. Det har inte observerats någon ökad risk för graviditetskomplikationer på grund av hepatit B-vaccin.

Influensavaccin (renad antigen) rekommenderas, eftersom gravida lättare insjuknar i influensa och sjukdomsbilden kan vara svårare än vanligt, till och med livshotande. Om mamman har någon primär sjukdom, har hon en femdubbel risk att insjukna i svårartad influensa. Influensa ökar också risken för för tidig förlossning. Influensavaccin som ges under graviditetens sista trimester skyddar också det nyfödda barnet upp till sex månaders ålder. Influensavaccin ökar inte risken för missbildningar eller fosterskador.

Vaccin med levande, försvagade mikroorganismer

Det rekommenderas att gravida undviker vaccin som innehåller levande, försvagade mikroorganismer. Sådana är vaccin mot vattkoppor, MPR (mässling, påssjuka, röda hund) och gula febern. Om man under graviditeten reser till områden med gula febern eller på annat sätt exponeras för sjukdomen, ska man ända ta vaccin mot gula febern, eftersom det är farligare för mamman och fostret att få sjukdomen än att vaccineras.

Vaccin med delar av mikroorganismer

Vaccin mot stelkramp och difteri innehåller delar av mikroorganismer. Det ska ges om den tidigare boostervaccinationen inte längre är i kraft (över 10 år) och den gravida får ett djurbett eller ett stort, smutsigt sår. Vaccinet har konstaterats vara säkert att ge under graviditet.