Gå till sidans innehåll

Hepatit B och graviditet

Hepatit B är en leverinflammation orsakad av virus.

Hepatit B smittar vid oskyddat sex samt genom blod till exempel om man använder samma nålar och sprutor som någon med sjukdomen samt om man sticker sig i misstag på en förorenad nål. Hepatit B kan smitta från mamman till fostret under graviditeten.

De flesta som smittats är symtomfria i den första fasen. Vissa kan få illamående, diarré eller kräkningar eller magont samt huden och bindehinnorna kan bli gula. Också muskel- eller ledsmärtor kan förekomma. Symtomen går oftast över på några veckor och av alla som smittats blir under fem procent bärare av viruset. I mycket sällsynta fall leder sjukdomen till svår leversvikt. Hepatit B är en av de smittsamma sjukdomar som screenas i början av graviditeten. Om mamman konstateras ha antikroppar, men mängden virus i blodet är liten, följs graviditeten upp på vanligt sätt vid rådgivningen. Om virusbelastningen är hög ges mamman virusmedicinering under graviditeten för att förhindra att fostret smittas.

Vid förlossningen försöker man undvika att barnet kommer i kontakt med mammans blod eller sekret. Den nyfödda vaccineras direkt efter födseln. Vaccinet har en effektivitet på 85–90 procent. Mammans egen medicinering hindrar inte amning om barnet har vaccinerats.

Uppdaterad 29.10.2020