Gå till sidans innehåll

För tidig avlossning av moderkakan

Moderkakan lossnar för tidigt, det vill säga före barnet föds, antingen delvis eller helt hos cirka en procent av alla gravida. Ungefär hälften av fallen med för tidig avlossning av moderkakan sker före födslovärkarna börjar.

Typiska symtom på för tidig avlossning av moderkakan är smärtor i magen och blödning. Livmodern kan vara spänd och öm.

Drygt en femtedel av blödningar under graviditeten beror på för tidig avlossning av moderkakan. För tidig avlossning av moderkakan det vill säga ablatio placentae, är ett mycket farligt läge för det ofödda barnet. I dessa fall dör tio procent av fostren eller de nyfödda barnen antingen i livmodern eller under den första levnadsveckan.

Det finns många kända riskfaktorer för en för tidig avlossning av moderkakan. En av de största är rökning under graviditeten, vilket fördubblar risken. Om man slutar röka i början av graviditeten minskar risken till samma nivå som för icke-rökare.