Gå till sidans innehåll

Toxoplasmos och graviditet

Toxoplasma gondii är en parasit som lever i katter och förökar sig i tarmen.

Katter utsöndrar i sin avföring stora mängder oocyter som överför toxoplasma. Från avföringen överförs oocysterna till jordmånen och vidare till växter och djur. Människan kan få toxoplasmos genom att äta bristfälligt upphettat nöt-, svin- eller fårkött, eller förorenade grönsaker, bär eller vatten. Smitta via händerna från kattens sandlåda, marken eller växter är också möjlig. Cirka 20 procent av finländarna har haft sjukdomen. Toxoplasmos är oftast symtomfri, men kan orsakar allmänna symtom som lätt feber, trötthet, svullna lymfkörtlar på halsen eller bakhuvudet. Diagnosen görs med antikroppsanalys.

Primär infektion under graviditet är farlig för fostret. Under den första trimestern är risken för fosterinfektion mindre än 10 procent, medan den under de sista veckorna av graviditeten är över 70 procent. Infektion hos gravida leder till förhöjd risk för missfall och för tidig förlossning. I slutet av graviditeten är sjukdomsbilden lindrigare. Infektion hos fostret kan orsaka medfödd toxoplasmos, som sammanhänger med hydrocefalus, mikrocefali, förkalkning i hjärnan, ögonskador och intellektuell utvecklingsstörning. Infektionen fortsätter som kronisk efter födseln och orsakar mer skador under decennier.

Under graviditeten är det viktigt med god handhygien vid hantering av mat. Grönsaker ska tvättas omsorgsfullt och allt kött tillagas så att det inte förblir rått. Vid trädgårdsarbete rekommenderas handskar och kattsand ska undvikas.