Gå till sidans innehåll

Sköldkörtelcancer och graviditet

Sköldkörtelcancer är inget hinder för graviditet och graviditeten ökar inte risken för att cancern ska återkomma.

Sköldkörtelcancer hör till de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i fertil ålder. Sköldkörtelcancer behandlas genom att sköldkörteln avlägsnas eller sköldkörtelns funktion stoppas med radiojodbehandling. Om sköldkörtelcancer diagnostiseras under graviditeten, planeras behandlingen i samarbete mellan kirurg, specialist på inre medicin och förlossningsläkare.

Radiojodbehandling kan inte ges under graviditeten. Övervakning av sköldkörtelcancer och tyroxinsubstitionsbehandling utförs under graviditeten på samma sätt som vid andra tillfällen. Sköldkörtelcancer kräver ingen separat uppföljning på moderskapspolikliniken. Din läkare i inremedicin övervakar dina sköldkörtelhormonnivåer. Tyroxindoserna höjs i regel enligt samma princip som för övriga som får ersättningsbehandling.

Uppdaterad 9.12.2020