Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor i Teratologiska informationstjänsten

Har du funderingar kring graviditet eller amning? På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor i Teratologiska informationstjänsten.

 • Ibland avbryts graviditeten spontant. Hur vanliga är missfall?

  Det beräknas att så många som tjugo av hundra konstaterade graviditeter slutar i missfall.

 • Hur stor dos av folsyratillskott ska jag ta när jag planerar en graviditet?

  Alla kvinnor i Finland som planerar att skaffa barn rekommenderas att ta 400 mikrogram folsyratillskott om dagen, men i vissa fall rekommenderas en större dos från att man planerar graviditet och till graviditetsvecka 12. Sådana specialfall är exempelvis om mamman använder epilepsiläkemedel (1000–4000 mikrogram eller 1–4 mg folsyra) eller om det har förekommit neuralrörsdefekt i den närmaste släkten (4000 mikrogram eller 4 mg folsyra).

  Från graviditetsvecka 12 och framåt rekommenderas inte doser över 400 mikrogram.

 • Hur vanliga är svåra missbildningar hos barn som föds?

  Missbildningar uppstår även naturligt, för fostrets organutveckling är en mycket komplicerad process. Missbildningar är relativt vanliga. Tre barn av hundra som föds har någon typ av allvarlig missbildning.

 • När ska man börja ta folsyratillskott?

  Det är viktigt för fostrets normala utveckling att mamman får tillräckligt folat (vitaminform som fås i maten) och folsyra (vitaminform som fås i vitaminpreparat).

  Man ska börja med folsyratillskott redan några månader innan man blir gravid, dvs. i praktiken när man börjar fundera på bilda familj. För att folsyran ska göra så stor nytta som möjligt, är det bäst att börja ta tillskott regelbundet redan några månader innan man blir gravid. Då är folsyranivån tillräckligt hög när fostrets organ börjar bildas.

 • Vilka skador kan mammans rökning under graviditeten orsaka?

  Cirka 15 procent av alla gravida kvinnor i Finland röker under något skede av graviditeten. Det är mycket fler än i övriga Norden och antalet ha inte minskat alls på över 30 år.

  Av de tusentals kemikalier som tobak innehåller går flera genom moderkakan och kan vara skadliga för fostrets normala utveckling. Utöver omedelbara risker (missfall, fostrets tillväxtstörning, fosterdöd, förtidsbörd samt för tidig moderkaksavlossning, problem hos den nyfödda) innebär rökning under graviditeten konsekvenser för barnets hälsa i ett längre perspektiv.

  Rökning kan öka risken för astma, övervikt under barndomen, vuxendiabetes, olika inlärningssvårigheter, hyperaktivitet och beteendestörningar. Därtill har det bevisats att mammans rökning under graviditeten kan försvaga pojkars fertilitet.

 • Jag har hört att mjölkproduktionen stimuleras om man dricker alkoholhaltig öl. Stämmer det?

  I verkligheten hämmar alkohol mjölkproduktionen, eftersom den hindrar utsöndringen av hormonet oxytocin och därmed mjölkutsöndringen. Återkommande eller rikligt alkoholbruk under amningen kan skada barnets utveckling.

 • Är alkohol skadligt i alla skeden av graviditeten?

  Alkohol är skadligt för fostret under hela graviditeten och man ska inte använda alkohol under något skede av graviditeten. Fostrets centrala nervsystem utvecklas under hela graviditeten och är känsligt för alkoholskador från den tidiga graviditeten och ända till slutet av graviditeten. Alkohol bromsar också upp fostrets tillväxt.

  Alkohol ökar risken för missbildningar och är en av de största orsakerna till fördröjningar i utvecklingen. Svårighetsgraden hos utvecklingsfördröjningar kan variera från lättare inlärnings- och beteendestörningar till grav utvecklingsstörning. Mammans rikliga och/eller regelbundna alkoholkonsumtion under graviditeten kan i värsta fall orsaka fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos fostret. Fetalt alkoholsyndrom är en fosterskada som omfattar litet huvud, utvecklingsförsening, långsam tillväxt samt typiska avvikande ansiktsdrag.

 • Finns det vaccin som man inte får ta under graviditeten?

  Vaccin som innehåller levande mikroorganismer ska inte ges åt gravida (MPR, vattkoppor). Ett undantag är vaccin mot gula febern, som kan ges om den gravida inte kan undvika att resa till ett riskområde. Vaccinets levande smittbärare kan i teorin gå igenom moderkakan och infektera fostret. Det försvagade röda hund-viruset i MPR-vaccin har bevisats överföras till fostret, men ingen risk för fosterskador har konstaterats på grund av överföringen. Det rekommenderas också att man har en månads karenstid efter vaccinering med levande patogener och innan man blir gravid.

  Vaccin med en levande, försvagad patogen som getts av misstag under karenstiden eller under graviditeten ger ingen orsak att överväga att avbryta graviditeten.

 • Är det ofarligt att dricka små mängder alkohol då och då under graviditeten?

  Det finns ingen känd säker gräns för alkoholbruk under graviditeten. Alkoholen strömmar fritt genom moderkakan till fostret, och fostret har lika stor alkoholhalt i blodet som mamman. Individuella genetiska skillnader i alkoholens metabolism och fostrets känslighet inverkar på vilka skador alkohol kan åstadkomma och vem som drabbas av dem. Det säkraste alternativ är att helt låta bli att använda alkohol ända från att man planerar graviditet och under hela graviditeten.

 • Vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet och också andra vaccinationer man behöver borde skötas före graviditeten. Om jag ändå har brister i vaccinskyddet, vad ska jag göra?

  Influensavaccin rekommenderas för alla gravida oavsett i vilket skede graviditeten är. Vaccinering under graviditeten med andra vaccin som innehåller inaktiva patogener kan övervägas från fall till fall. Gravida vaccineras vanligtvis om de har utsatts för smitta (till exempel hepatit B), reser till högriskområden (till exempel hepatit A, japansk hjärnfeber, rabies) eller de på grund av en bakomliggande sjukdom hör till en medicinsk riskgrupp.

 • Kan jag ta konstnaglar eller fransförlängningar när jag är gravid?

  Konstnaglar och fransförlängning utgör i sig ingen särskild risk för fostret, men vid upprepad användning och underhåll kan fostret potentiellt utsättas för skadliga ämnen. Därför är det bättre att undvika att ta konstnaglar och fransförlängning under graviditeten.

 • Kan jag färga håret när jag är gravid?

  Det finns inga officiella rekommendationer för användning av hårfärg under graviditeten, men det är bra att undvika färgning alltför ofta. Lite av färgen som appliceras i hela håret kan absorberas genom hårbottnen, så man ska undvika att använda sådan eller bara använda helfärg sporadiskt. Vid färgning med slingor kommer färgen sällan i beröring med huden så risken för att fostret utsätts är mindre. Därför rekommenderas det att man hellre väljer slingor än helfärg under graviditeten.

 • Kan jag vaccineras medan jag ammar?

  Vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet kan tas normalt fastän man ammar och oavsett barnets ålder. Också vaccin som behövs för resor kan tas medan man ammar.

 • Kan man dricka alkohol när man ammar?

  Alkoholhalten i bröstmjölken motsvarar halten i mammans blodcirkulation. Om du dricker alkohol vid enstaka tillfällen utsätts barnet för en liten mängd, men en ofta återkommande eller riklig alkoholkonsumtion kan utsätta barnet för en skadlig mängd alkohol. Barnets centrala nervsystem utvecklas kraftigt under de första levnadsåren och alkohol är speciellt skadligt för nervsystemets utveckling.

  Alkoholen försvinner så småningom ur mjölken tillbaka till mammans blodcirkulation, varifrån den bryts ner i levern. Mjölken behöver alltså inte pumpas bort, men för att minimera risken att barnet utsätts för alkohol är det bra att vänta 2–3 timmar innan du ammar efter ha druckit en alkoholportion. Återkommande eller riklig alkoholkonsumtion under amningen kan skada barnets utveckling. Mammans berusning är en klar risk för barnets välmående. Du ska undvika återkommande eller riklig alkoholkonsumtion så länge du ammar.

 • Kan riklig alkoholkonsumtion försämra fertiliteten?

  Enligt vissa studier kan en riklig alkoholkonsumtion när man planerar en graviditet försämra fertiliteten. Graviditeten har börjat redan innan mensen uteblir och innan man kan göra ett pålitligt graviditetstest, så det är bäst att helt undvika alkohol när man försöker blir gravid.