Gå till sidans innehåll

Symtom på ventrombos under graviditeten

Typiska symtom på en djup ventrombos är svullnad i den ena vaden, värk vid vila och ömhet samt smärta i vaden när man går.

De flesta trombospatienter har alla dessa symtom, men en ventrombos kan också vara förrädisk och helt symtomfri. Den farligaste följden av en ventrombos kan vara blodpropp i lungan, lungemboli, som har andnöd som symtom. En djup ventrombos konstateras hos två tredjedelar av alla lungembolipatienter. Djupa ventromboser och blodpropp i lungan förekommer hos 1–2 gravida av 1000. Cirka 16 procent med obehandlad ventrombos utvecklar lungemboli, som är en av största enskilda orsakerna till mödradödlighet.

Misstänkt ventrombos diagnostiseras med ultraljudsundersökning. För att diagnostisera lungemboli används spiraldatortomografi som inte utsätter fostret för stor strålningsbelastning. Misstänkt ventrombos i hjärnan (cerebral ventrombos) undersöks ofta med hjälp av magnetröntgen. Det är också skäl att undersöka hur fostret mår med ultraljudsundersökning eller kontroll av hjärtljuden.

Uppdaterad 29.10.2020