Gå till sidans innehåll

Efter missfallet

Ett graviditetstest med urin som utförs hemma efter fyra veckor säkerställer att behandlingen vid missfallet varit lyckad. Ett negativt testresultat och att blödningen upphört visar att missfallet har behandlats.

Menstruation börjar 4–7 veckor senare. Cykeln rubbas i allmänhet väldigt lite. Du kan försöka bli gravid igen när blödningen har upphört och graviditetstestet är negativt, eller senast efter nästa menstruation. Om du inte vill bli gravid är det viktigt att använda preventivmedel.

Problem efter missfall

Problemen är vanligtvis relaterade till att livmodern inte tömts helt. Blödningen kan bli långvarig och/eller riklig. Vid medicinsk behandling av missfall töms livmodern helt och hållet hos 70–80 procent av kvinnorna. Cirka 5 procent av missfallspatienterna som behandlas kirurgiskt måste göra en ny skrapning.

Ibland kan livmodern bli inflammerad i samband med ett missfall, med symtom som smärta, feber och dålig lukt i efterblödningarna. Behandlingen består av antibiotika och/eller att tömma livmodern genom skrapning, antingen under lokalbedövning i öppenvården eller under narkos i operationssalen.

Att återhämta sig mentalt

Att en graviditet avbryts kan orsaka tårar, sorg och skuldkänslor. Det är viktigt att prata om dina känslor och bearbeta din sorg för att du ska kunna återhämta dig mentalt och med tanke på en eventuell ny graviditet. Ibland kan det vara känslomässigt svårt att hantera ett missfall. Om du känner att du behöver professionell hjälp bör du tala om det för din sjukskötare eller läkare. Vid behov kan du söka hjälp på din egen hälsovårdscentral, i din församling eller på ett kriscenter.

Återkommande missfall

Efter ett enskilt missfall förlöper nästa graviditet sannolikt helt normalt. Återkommande missfall är när en kvinna har tre tidiga missfall i rad eller två på varandra följande missfall varav ett inträffar under andra trimestern.

Efter återkommande missfall kan kvinnans sköldkörtelfunktion undersökas för att utesluta bland annat autoimmuna sjukdomar som celiaki och tendenser till blodkoagulering. Båda parternas kromosomer kan undersökas. Vid cirka 50 procent av fallen med återkommande missfall kan man inte hitta någon förklarande orsak och missfallen kan därmed inte förebyggas. Slumpen är den största orsaken till återkommande missfall. Även efter tre på varandra följande missfall förlöper nästa graviditet normalt i cirka 60–70 procent av fallen.