Gå till sidans innehåll

Om havandeskapsförgiftning, preeklampsi

Preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning, är ett syndrom med olika blodtryckssymtom under graviditeten.

Orsaken till att preeklampsi med förhöjt blodtryck, det vill säga havandeskapsförgiftning, uppstår är tillsvidare okänd. Den vanligaste uppfattningen är att syndromet orsakas av genetiska immunologiska faktorer som påverkar moderkakan och genom den resten av organismen. De immunologiska faktorerna är mekanismer som hjälper kroppen att identifiera främmande ämnen och försöka hindra deras skadliga inverkan, till exempel genom att bilda antikroppar.

Syndromet preeklampsi kallas också ofta havandeskapsförgiftning (på latin toxemi), men man vill överge det namnet, eftersom det missvisande låter som en förgiftning orsakad av graviditeten.

Uppdaterad 6.10.2021