Gå till sidans innehåll

Transfusionssyndrom vid graviditet med enäggstvillingar

Blodomloppsstörning mellan fostren som förekommer vid identisk flerbördsgraviditet kallas tvillingtransfusionssyndrom (TTS, feto-fetal transfusion).

Tvillingtransfusionssyndrom är också känt som TTTS (twin to twin transfusion syndrome)).

Syndromet beror på att det i den gemensamma moderkakan utvecklas blodkärl som förbinder de två fostrens blodomlopp. Under en procent av alla gravida kvinnor i Finland väntar identiska tvillingar. TTTS utvecklas hos endast tio procent av dessa.

Om sjukdomen utvecklas under den första halvan av graviditeten är fosterdödligheten upp till 90 procent. En svår sjukdom som börjar tidigt under graviditeten och inte behandlas, leder ofta till missfall, intrauterin fosterdöd eller för tidig förlossning.

Tvillingpar som utvecklar TTTS delar moderkaka. Fastän de båda fostren använder var sin del av moderkakan kan fostrens blodomlopp förenas genom förbindande blodkärl, det vill säga anastomos, som utvecklas i moderkakan. Dessa blodkärl reglerar fostrens blodomlopp. Beroende på de förenande blodkärlens mängd, typ och riktning kan det förenade blodomloppet leda till att mer blod överförs från det ena fostret (givare) till det andra fostret (mottagare). Blodvolymen hos mottagarfostret, som får mer blod än normalt, växer, vilket leder till svullnad, hjärtbelastning och slutligen till hjärtskador. Mottagarens urinproduktion och mängden fostervatten ökar. Givarfostret får mindre blod från moderkakan och därmed minskar blodvolymen. Fostrets utveckling blir långsammare eller stannar av och kan till slut leda till bestående skador på grund av syrebrist.

Behandling

Vid lindrigt syndrom kan man följa upp situationen utan att göra någonting. Vid svåra fall kan fostren vårdas i livmodern genom att sluta de förenande blodkärlen på moderkakans yta med hjälp av laser kombinerad med ett endoskop. Syftet är att separera fostrens blodomlopp från varandra.

Förfarandet är inte riskfritt för fostren. Beroende på sjukdomens svårighetsgard överlever båda fostren med 50–60 procents sannolikhet tack vare behandlingen. I genomsnitt överlever i 85 procent av fallen åtminstone ett foster. Förfarandet är förknippat med en liten risk för för tidig vattenavgång (10 procent) och CP-skada (7 procent). Det förekommer mer problem med den motoriska utvecklingen hos 17 procent av barn behandlade för TTTS.

Genomförande av laserbehandling

Laserbehandlingen utförs med hjälp av endoskop under lokalbedövning. Vid behov ges korttidsverkande lugnande läkemedel. Ett tunt endoskop förs genom bukväggen till livmodern och med hjälp av optik identifieras de avvikande blodkärlen på moderkakans yta och de tillsluts med laserenergi.

Ingreppet utförs oftast på förmiddagen. Efter ingreppet ska mamman ligga till sängs i åtta timmar och därefter stannar hon en natt på sjukhuset för uppföljning. Nästa dag får hon åka hem. Senare uppföljning görs polikliniskt på HUCS eller inom det egna områdets specialsjukvård.