Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för förtidsbörd

Förlossningen räknas som för tidig om den sker mer än tre veckor före den beräknade tiden, det vill säga före graviditetsvecka 37+0.

Av alla barn i Finland föds 5–6 procent årligen för tidigt. För tidigt födda barn kallas prematurer.

För tidig födsel ökar risken för att den nyfödda ska insjukna eller få bestående skador. Ju tidigare under graviditeten förlossningen sker, desto större är riskerna.

Det är svårt att förutse risken för och förebygga för tidiga förlossningar. De flesta för tidiga förlossningar går inte att hindra. Vid ungefär hälften av de för tidiga förlossningar förblir orsaken oklar.

Riskfaktorer för förtidsbörd

Bakgrundsfaktorer

 • tidigare för tidig förlossning

 • två eller flera missfall eller aborter i mitten av graviditeten

 • missbildningar i livmodern

 • ingrepp i livmoderhalsen (t.ex. konisering vid cellförändringar)

 • mammans kroniska sjukdom (t.ex. blodtryckssjukdom eller diabetes).

Faktorer specifika för graviditeten

 • assisterad befruktning

 • infektion

 • flerbördsgraviditet

 • blödningar

 • sammandragningar

 • föreliggande moderkaka

 • preeklampsi dvs. havandeskapsförgiftning

 • tillväxtstörning eller missbildning hos fostret

 • hepatos

 • betydande övervikt.

Socioekonomiska faktorer

 • ogift

 • föderskans ålder (under 18 eller över 37 år)

 • tidigare förlossningar

 • social ställning

 • rusmedelsanvändning (alkohol och droger)

 • rökning

 • arbetsförhållanden.

Uppdaterad 29.10.2020