Gå till sidans innehåll

Rådgivningens roll under graviditeten

Mödrarådgivningens mål är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välmående, och att bidra till att de blivande föräldrarna och hela familjen mår bra.

På mödrarådgivningen identifieras så tidigt som möjligt eventuella problem eller störningar under graviditeten och den vård och det stöd som behövs arrangeras. Utöver hälsokontroller arrangerar rådgivningen föräldrautbildning och särskilt stöd åt familjer som behöver det. Rådgivningen identifierar också eventuella mentala problem, ångest, panikstörning eller förlossningsrädsla och arrangerar den vård som behövs.

Mödrarådgivningen är hörnstenen i uppföljningen under graviditeten. Rådgivningen strävar alltid efter ett gott samarbete med föräldrarna, oavsett som familjen är en kärnfamilj eller någon annan familjeform. Föräldrarna kan konfidentiellt dela med sig av sina tankar och även sådant som känns svårt på rådgivningen. När familjens behov av stöd upptäcks i ett tidigt skede, kan de få stöd i rätt tid. Senast i samband med den omfattande hälsokontrollen mitt i graviditeten kartläggs familjens resurser med syftet att stödja sådana aspekter som förstärker resurserna och minskar faktorer som belastar dem.

Graviditeten är lång och oavsett hur efterlängtad babyn är, innebär graviditeten också trötthet, oro, ångest och rädsla. Alla de känslorna kan du ta upp på rådgivningen. Målet är att alla ska kunna glädjas över och njuta av graviditeten så att negativa eller motstridiga känslor inte dominerar graviditeten, utan de hålls under kontroll eller uthärdliga.

Föräldrautbildning

Målet med föräldrautbildningen är att förbereda familjen på förlossningen, amning, barnets skötsel, uppfostran och föräldraskapet och främja parrelationen och växelverkan mellan barnet och föräldern. Det har konstaterats att deltagande i föräldrautbildningen minskar föräldrarnas stress. Det rekommenderas att föräldrautbildningen arrangeras i smågrupper, eftersom det ger föräldrarna möjlighet att få stöd av andra blivande föräldrar. Stödet från andra föräldrar är en viktig hjälp i att klara vardagen för mammor och pappor. Också individuell undervisning ges vid behov.

Uppdaterad 30.9.2021