Gå till sidans innehåll

Att förbereda sig inför förlossningen

Under graviditeten är det bra om pappan eller partnern och mamman i förväg diskuterar vilka tankar som den kommande födseln väcker.

Att en välbekant person finns med vid förlossningen skapar trygghet för den födande kvinnan. Ofta deltar barnets andra förälder i förlossningen. Vem som helst som står den födande nära kan dock vara med som stöd vid förlossningen.

Det är viktigt att öppet diskutera vem som ska närvara vid förlossningen eller om den födande kommer att vara ensam. Närvaron måste kännas bra både för den som föder och för den som är med. Det är dock inte alltid möjligt för pappan, partnern eller någon annan bekant person att närvara vid förlossningen. Förlossningsbarnmorskan kommer att vara med och finns tillgänglig under förlossningens olika stadier. Även då behöver den födande kvinnan inte känna sig ensam.

Det lönar sig att på rådgivningen och föräldrautbildningen ta upp de frågor som du har på hjärtat.

Ni kan tänka på följande tillsammans i förväg:

  • Vad förväntar ni er av förlossningen och vilka tankar väcker den?

  • Hurdana erfarenheter har ni av smärta? Vilka saker hjälper mamman att slappna av och vad skapar en känsla av trygghet? Vad kan ni själv göra för att lindra smärtan? Hur hoppas ni att förlossningssmärtan vid behov ska lindras på sjukhuset?

  • Vilken typ av stöd förväntar ni er från den barnmorska och de läkare som deltar i förlossningen?

  • Vilka förhoppningar har ni för barnets första ögonblick? Vill du ha ditt barn på bröstet och i hud-till-hudkontakt så snart som möjligt efter födseln? Vill pappan eller partnern ha hud-till-hudkontakt med babyn?

  • Vilka tankar väcker amningen av babyn?

  • Har ni någon erfarenhet av nyfödda? Vilken typ av vägledning och stöd vill ni ha på förlossningsavdelningen?

Uppdaterad 29.10.2020