Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av graviditetsdiabetes: metformin

Metformin är ett diabetesläkemedel i tablettform. Det förbättrar insulinverkan i vävnaderna och minskar leverns sockerproduktion.

Metformin har också visat sig hjälpa till med viktkontroll. Hos vissa mödrar kan läkemedlet orsaka tarmsymtom, varför medicineringen inleds med en låg dos och gradvis ökas enligt ett individuellt program. Att ta läkemedlet tillsammans med mat minskar tarmsymtomen. Två gram är vanligen den maximala dosen metformin. Kvinnor som har nedsatt lever- eller njurfunktion kan inte använda metformin.

Ibland räcker inte tablettbehandlingen till för att få ner blodglukosnivåerna till önskad nivå, och då påbörjas insulinbehandling parallellt med tablettbehandlingen.

Metforminmedicineringen avbryts om mamman är uttorkad, till exempel under en magsjuka. Medicineringen återupptas när situationen återgår till det normala.

Metformin bör avbrytas kvällen före planerad igångsättning av förlossning eller kejsarsnitt.