Gå till sidans innehåll

Föreliggande moderkaka och fastvuxen moderkaka

Föreliggande moderkaka täcker delvis eller helt den inre livmoderhalsöppningen. Faktorer som bidrar till en föreliggande moderkaka är rökning, assisterad befruktning och tidigare kejsarsnitt.

Föreliggande moderkaka (placenta praevia) betyder att moderkakan sitter fast i den lägsta delen av livmodern och helt eller delvis täcker den inre livmoderhalsöpnningen. När moderkakans kant ligger alldeles vid den inre livmoderöppningen kallas det marginell föreliggande moderkaka.

Moderkakan konstateras vara föreliggande vid ultraljudsundersökningen i mitten av graviditeten hos cirka 5 procent av alla gravida, men den stiger uppåt när livmodern växer och tänjs, och i slutet av graviditeten konstateras föreliggande moderkaka hos endast 0,5 procent av alla gravida.

En knapp tredjedel av blödningarna under graviditeten beror på föreliggande moderkaka. Symtomet på föreliggande moderkaka är vanligen blödning utan smärta. Hos vissa förekommer dessutom sammandragningar.

Faktorer som ökar risken för föreliggande moderkaka är många tidigare förlossningar, assisterad befruktning, rökning, tidigare kejsarsnitt och gynekologisk skrapning. Diagnosen ställs med hjälp av ultraljudsundersökning. Om man har konstaterats ha föreliggande moderkaka, ska man undvika samlag och kraftig ansträngning, eftersom det ökar risken för blödning.

Vid cirka fem procent av föreliggande moderkaka är moderkakan dessutom fastvuxen, det vill säga den har växt fast i livmodermuskeln. Risken för att moderkakan växer fast är större om man tidigare har genomgått kejsarsnitt. Eftersom fastvuxen moderkaka ökar risken för kraftig blödning vid förlossningen, är målet att diagnostisera sådan med hjälp av ultraljud redan under graviditeten för att optimera behandlingen.