Gå till sidans innehåll

Barn som föds för tidigt

Barn som föds före graviditetsvecka 37 räknas som prematurer, det vill säga för tidigt födda.

Ju närmare den beräknade tiden förlossningen sker, desto mindre är problemen som prematuriteten orsakar barnet. Barn som föds före graviditetsvecka 28 har den största risken för problem. Typiskt i den gruppen är problem med andningen, blodcirkulationen i hjärnan, tarmfunktionen och infektioner under intensivvården. Barn som föds i graviditetsvecka 23–25 har den största risken att insjukna i kronisk sjukdom på grund av för tidig födsel.

Om förlossningen verkar att sätta igång för tidigt får mamman kortisoninjektioner som mognar fostrets lungor och minskar svåra andningsproblem efter födseln. Trots det behöver så gott som alla barn som föds före graviditetsvecka 33 hjälp med andningen och de flyttas för vård till neonatal intensivavdelning. På intensivavdelningen finns läkare och sjukskötare specialiserade på prematurvård på plats dygnet runt.

På intensivavdelningen följs barnets andning, blodcirkulation och temperatur upp kontinuerligt. Barnet får venkanyler genom vilka man ger näring och tar blodprov. Till en början består näringen av intravenös näringslösning, men redan under det första dygnet ges bröstmjölk genom en näsmagsond, om barnets tillstånd tillåter det. Mycket tidiga prematurer lever sina första veckor i kuvös som är en lämpligt varm och lugn miljö. Föräldrarna kan vara nästan oavbrutet med barnet och delta i den grundläggande vården.

För tidig förlossning eller risk för det är oftast en skrämmande situation för föräldrarna. Den väcker olika frågor och oro för barnets framtid och för om det alls ska överleva. För att minska på den här oron försöker vi alltid före förlossningen diskutera med föräldrarna om barnets vård den första tiden och utifrån vår erfarenhet och våra kunskaper ge lite gissningar om framtiden. Men det är omöjligt att i förväg förutspå barnets framtid, eftersom prognosen för barnen alltid är väldigt individuella, även om utgångspunkterna är helt lika. Det som mest påverkar den långsiktiga prognosen och funktionsförmågan är den neurologiska situationen. Svåra neurologiska skador hos små prematurer har minskat. Svårt rörelsehinder eller intellektuell utvecklingsstörning konstateras vid HUCS Barnkliniken hos 1–3 barn årligen. På sidan Hem med en prematur finns mer detaljerad information om vården av och utvecklingen hos barn som fötts för tidigt.

Uppdaterad 29.10.2020