Gå till sidans innehåll

Om typ 1 diabetes och graviditet

Förhållandevis många kvinnor som föder barn i Finland har typ 1-diabetes. Sjukdomens förekomst hos Finland är den högsta i världen.

Diabetiker ska alltid planera sin graviditet i förväg, eftersom dålig sockerbalans medför större risk för missbildningar. Man ska helst börja ta tillskott av folsyra med en större dos än normalt, 4–5 mg/dygn, redan 2–3 månader före graviditetsförsöket. Egenläkaren skriver ut recept på folsyra.

Vissa diabetiker tar läkemedel som kan öka risken för missbildningar. Det är skäl att byta ut sådana läkemedel mot säkrare redan när man planerar att skaffa barn. Diabetikers uppföljning under graviditeten sker inom den specialiserade sjukvården.

Det finns relativt många föderskor med diabetes typ 1 i Finland: cirka 0,6 procent av alla föderskor. Sjukdomens förekomst hos oss är den högsta i världen. Enligt dagens syn ökar graviditet inte sannolikheten för att följdsjukdomar av diabetes ska förvärras eller bryta ut, och diabetes är i regel inget hinder för graviditet. Undantag utgörs av kvinnor som har utvecklat allvarliga komplikationer av diabetes, såsom ögonsjukdom, njursjukdom, nervskador eller kranskärlssjukdom. I de fall planeras graviditeten extra omsorgsfullt i samarbete med en multidisciplinär expertgrupp.

Uppdaterad 2.11.2020