Gå till sidans innehåll

Typ 1 diabetes och förberedelser inför en graviditet

Det går att avsevärt minska riskerna under graviditeten för mamman och barnet genom att säkerställa behandlingsbalansen av diabetesen så väl som möjligt före och under graviditeten.

Vården av gravida diabetiker och deras förlossningar har koncentrerats till vissa central- och universitetssjukhus, som kvinnor med typ 1-diabetes som planerar graviditet kan besöka för planering redan innan de slutar med preventivmedel. Det är skäl att börja med folsyratillskott (4 mg/dygn) redan när man planerar att skaffa barn. Om man inte vill bli gravid bör man använda tillförlitliga preventivmedel, såsom p-piller eller spiral. Rökning ökar risken för såväl fosterkomplikationer som följdsjukdomar av diabetes, så det är viktig att sluta röka, oavsett om man planerar en graviditet eller inte.

Blodsockerbalansen före och under graviditeten har stor inverkan på risken för komplikationer under graviditeten för dem som har typ 1-diabetes. Ju sämre behandlingsbalansen (dvs. ju högre långtidssockret, HbA1c) är i början av graviditeten, desto större är risken för att fostret får missbildningar på grund av diabetesen. En stor del av missbildningar orsakade av högt blodsocker uppkommer redan före den sjunde graviditetsveckan, så därför borde diabetikers graviditeter alltid vara planerade. Den rekommenderade målnivån för långtidssockret när graviditeten börjar är under 53 mmol/mol, det vill säga under sju procent.

Det är dock viktigt att sträva efter en så bra behandlingsbalans som möjligt under hela graviditeten. Mammans höga blodsockervärden i mitten och slutet av graviditeten ökar bland annat sannolikheten för att fostret växer för mycket och att den nyfödda har lågt blodsocker (dvs. hypoglykemi). En hälsosam kost och tillräcklig motion stöder i regel upprätthållandet av en bra behandlingsbalans.

Graviditeten ändrar på mammans ämnesomsättning och därför är det viktigt att mäta blodsockret ofta. Insulindoserna behöver ökas många gånger under andra hälften av graviditeten. Efter förlossningen återgår insulinbehovet vanligen till samma nivå som före graviditeten, eller kan på grund av amningen till och med minska.

Uppdaterad 2.11.2020