Gå till sidans innehåll

Att växa till förälder

Föräldraskapet börjar utformas småningom under graviditeten. Även om graviditeten inte genast syns utåt, är den tidiga graviditeten ofta en tid av omvälvande känslostormar för den blivande mamman.

Babyns behov skapar ända från början av graviditeten en press att ändra sin livsstil så att den är babyvänlig. Man betraktar mat, motion, mediciner, njutningsmedel, resor och arbete ur en ny synvinkel. I ideala fall börjar också den andra blivande föräldern anpassa sin livsstil redan i det här skedet. Ofta funderar paret på hurdana föräldrar de blir och vilka förändringar i deras relation barnets födsel medför. Föreställningen och förhoppningen om ett bra föräldraskap kan handla om att vara perfekt, och därför kan den också vara skrämmande.

Parrelationen får en ny dimension, när man utöver partners också är föräldrar, en familj. Graviditeten kan också utlösa en kris i parrelationen i synnerhet om den var oplanerad och överraskande. Också eventuella syskon hanterar den kommande förändringar var och en på sitt sätt. Fastän barn oftast är glada när de får veta att de ska få ett småsyskon, innebär det också känslor av svartsjuka och utanförskap. Syskonens relation till babyn kan byggas upp genom att uppmuntra dem att prata med eller sjunga för babyn.

När graviditeten framskrider börjar föreställningarna och tankarna om det kommande barnet aktiveras

Växelverkan med babyn börjar redan under graviditeten. Föräldrarna lär sig babyns dygnsrytm och märker vilka ljud babyn reagerar på. Under graviditetens sista trimester förbereder sig kvinnan på förlossningen och på att möta babyn. Mamman blir lyhörd för babyns kommunikation från livmodern. Tankarna kretsar allt oftare kring tiden efter förlossningen. De blivande föräldrarna upplever ofta oro och osäkerhet över hurdana föräldrar de blir och hur de ska orka och kunna. Föräldrarna förbereder hemmet för den nya familjemedlemmen och skapar samtidigt plats inom sig för nykomlingen. Babyn börjar kännas allt verkligare.

När barnet föds börjar man lära känna det verkliga barnet

Alla barn är olika och uttrycker sig på sitt eget sätt. Redan en nyfödd ger uttryck för sitt humör, sin ilska och sitt välbehag. Till en början handlar växelverkan med babyn om att lära känna varandra och hitta en gemensam rytm. Babyn lär sig att visa sina känslor och föräldrarna lär sig att förstå och reagera på dem. Föräldraskapet växer med barnet.

Uppdaterad 30.9.2021