Gå till sidans innehåll

Rusmedel under graviditeten

Mammans användning av rusmedel under graviditeten påverkar det blivande barnets hela liv. Rusmedlen påverkar tillväxten och utvecklingen av fostrets hjärna och kan därmed ha konsekvenser för barnets utveckling och lärande i skolåldern. Det finns hjälp att få mot rusmedelsanvändning.

Mammans användning av rusmedel under graviditeten har långtgående konsekvenser för det blivande barnets liv. Fostret utsätts alltid för samma rusmedel som mamman, det vill säga går igenom samma berusningstillstånd och abstinenssymtom som hon. Redan när du planerar att skaffa barn, ska du fundera över din rusmedelsanvändning.

Konsekvenserna av rusmedelsanvändning är olika beroende på hur långt gången graviditeten är. I början av graviditeten kan rusmedelsanvändningen orsaka organmissbildningar. Det här gäller i synnerhet alkoholbruk. Under hela graviditeten påverkar rusmedel tillväxten och utvecklingen av fostrets hjärna. Den nyfödda kan ha abstinenssymtom om mamman har använt rusmedel ända fram till förlossningen. Men effekterna kan också komma till uttryck först i skolåldern, till exempel som koncentrations- och inlärningssvårigheter. Ofta används flera rusmedel samtidigt, däribland tobak. Det finns inga forskningsdata om effekten av sådant blandmissbruk.

Eftersom alla rusmedel och läkemedel tagna i berusningssyfte påverkar tillväxten och utvecklingen av fostrets hjärna, förstärker de eventuellt varandras inverkan ytterligare. Det säkraste enligt nuvarande data är att helt låta bli alla rusmedel under graviditeten.

Din egen eller din partners rusmedelsanvändning kanske hänger ihop med mentala problem, eller problem med ekonomin och boendet. Kanske saknas ett stödnätverk av närstående. Det finns hjälp och stöd att få för alla de här problemen – tveka inte att be om det.