Gå till sidans innehåll

Planering av graviditet vid blodtryckssjukdom

Patienter med en blodtryckssjukdom med låg risk kan diskutera sina planer att skaffa barn inom den öppna hälsovården.

Vid planeringsbesöket är det bra att gå igenom råden för blodtryckspatienters levnadsvanor. Eventuell övervikt ska gärna minskas före graviditeten, vid behov i en bantningsgrupp. I samråd med den behandlande läkaren väljs ett säkert blodtrycksläkemedel som även kan tas under graviditeten. Ibland räcker det att byta blodtrycksläkemedel först när graviditeten har börjat. Av blodtrycksläkemedel är det förbjudet att använda så kallade ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare under graviditeten. Man ska undvika att använda vätskedrivande läkemedel under graviditeten. Om blodtryckssjukdomen har pågått länge, ska målorganskador, som vänsterkammarbelastning, näthinneskador och njursjukdom, uteslutas före graviditet.

Kvinnor som har svår blodtryckssjukdom eller någon allvarlig bakomliggande sjukdom (till exempel typ 1-diabetes, hjärtmuskelsjukdom, dvs. kardiomyopati eller svår njursjukdom) utöver blodtryckssjukdomen, ska planera sin graviditet på ett besök inom den specialiserade sjukvården. Vid vissa svåra bakomliggande sjukdomar, som kranskärlssjukdom, svår njursvikt eller hög proteinutsöndring i urinen (flera gram per dygn) samt vid aktiv SLR, kan graviditeten förvärra den bakomliggande sjukdomen avsevärt och graviditet rekommenderas inte. För dessa tillstånd bör du börja diskutera graviditetsplanerna med din läkare i god tid innan graviditeten inleds.

Uppdaterad 9.12.2020