Gå till sidans innehåll

Graviditetens första trimester

Illamående i början av graviditeten är vanligt hos de flesta kvinnor. Andra typiska symtom under den tidiga graviditeten är stor trötthet, tätare urineringsbehov, förstorade och ömma bröst samt underlivssmärtor.

Regelbundna vanor, tillräcklig vila och motion hjälper den gravida kvinnan att orka och må bra, och skapar också de bästa möjliga omständigheterna för barnets utveckling och tillväxt.

Under graviditeten befinner sig kroppen i ständig förändring

Till en början syns förändringarna inte utåt, men många upplever förändringar i kroppen alldeles från början av graviditeten. Även om graviditeten inte ännu syns utåt, är den tidiga graviditeten ofta en tid av omvälvande känslostormar. Medvetenheten om den enorma förändringen i ens liv, de ombytliga känslorna gentemot barnet, eventuella graviditetssymtom samt oron över om graviditeten fortsätter snurrar samtidigt i ens tankar. Om man å andra sidan inte ännu har graviditetssymtom kan graviditeten kännas overklig. Barnets behov skapar från början av graviditeten en press att anpassa sin livsstil: mat, motion, mediciner, nöjen, resor och arbete omvärderas de flesta upplever ett starkt behov av att skydda babyn.

Under graviditeten kan psyket och kroppen kännas främmande och förändringarna okontrollerbara

Förstföderskor är ofta mer överväldigade av graviditeten än omföderskor och upplever starkare ytterligheter av olika känslor, som glädje eller oro över kroppens förändringar samt omgivningens uppmärksamhet. Ibland är det svårt att helt bli medveten om de motstridiga känslor som graviditeten ger upphov till och det kan kännas lättare att fokusera på vad som händer i kroppen. Då kan man till och med bli för fixerad vid kroppen och oroad över minsta lilla känning eller förändring. Vissa kvinnor njuter stort av förändringarna i sin kropp, och graviditeten och förlossningen upplevs som erfarenheter som förstärker den kvinnliga självkänslan. Graviditeten kan vara en ersättande erfarenhet för den egna kvinnligheten, om det har varit konfliktfyllt eller smärtsamt att växa upp till kvinna.

De flesta är väldigt känsliga, och förmågan att stå ut med besvikelser eller obehag försvagas. Sömnsvårigheter vanliga och det kan vara svårt att koncentrera sig. Uppfattningsförmågan förändras och sinnena blir känsliga, så att till exempel lukter känns starka. Intensiteten i de olika känslorna kan vara häpnadsväckande. Många kvinnor är psykiskt mest sårbara under graviditetens första trimester. Tidigare glömda minnen kan komma tillbaka och du kan överraskas av känslighet och gråtmildhet.

Ju längre graviditeten framskrider, desto mer vågar man fästa sig vid barnet

Under den första trimestern upplevs barnet som del av den egna kroppen och inte som en separat person. Rädslan för missfall präglar ofta början av graviditeten. Risken för missfall minskar i takt med att graviditetsveckorna fortskrider.

Under de tre första graviditetsmånaderna utvecklar fostret alla viktiga organ och strukturer. Under den här tiden är fostret känsligast för yttre faktorer, som droger och vissa läkemedel. Känsligheten för yttre faktorer minskar under den tredje graviditetsmånaden, men hjärnan utvecklas vidare under hela graviditeten och även under de första levnadsåren.

Uppdaterad 30.9.2021