Gå till sidans innehåll

Serumscreening i mitten av graviditeten

Serumscreening vid mitten av graviditeten kan göras om det inte går att utföra kombinerad screening.

Orsaken kan vara att graviditeten har pågått längre än antaget vid den första ultraljudsundersökningen eller det inte har tagits screeningblodprov vid den tidiga graviditeten. I graviditetsveckorna 15+0–16+6 analyseras mammans blodprov för halter av hormoner och proteiner från moderkakan och fostret (TR2). Utifrån dessa resultat samt bland annat graviditetens längd och mammans ålder kan risktalet för trisomi 21, eller Downs syndrom, hos fostret beräknas.

Blodprov vid tidig graviditet (TR1) är alltid primärt och ger ett mer tillförlitligt resultat än serumscreening vid mitten av graviditeten.

Mer information om undersökningsprover:

Uppdaterad 2.11.2020