Gå till sidans innehåll

Konstatera graviditet med ultraljud

Med ultraljudsundersökning kan graviditeten ofta konstateras redan under den femte graviditetsveckan. Tidig ultraljudsundersökning för inte till de avgiftsfria kommunala screeningundersökningarna.

I ultraljudsundersökning kan fostersäcken i livmodern ofta ses den tredje veckan efter befruktningen, alltså den femte graviditetsveckan. Fostrets hjärtslag kan under normala graviditeter oftast se den sjätte graviditetsveckan (mensen två veckor försenad), men senast under veckorna 7–8.

Även om graviditeten kan konstateras tidigt med ultraljudsundersökning, finns det vanligen ingen orsak till det. Vid normal graviditet kan man vänta till den första screeningultraljudsundersökningen som i regel görs under graviditetsveckorna 11–13. En ultraljudsundersökning tidigare än screeningundersökningen kan vara motiverad om det har förekommit problem under tidigare graviditet (utomkvedshavandeskap eller många missfall i följd), eller om det förekommer blödningar eller stark smärta i början av graviditeten.

Den rekommenderade tidpunkten för tidig ultraljudsundersökning är under graviditetsveckorna 7–9. Då kan graviditetens längd och det beräknade förlossningsdatumet fastställas säkrare än under tidigare graviditetsveckor. Ju längre graviditeten har kommit, desto mer sannolikt går det att konstatera om graviditeten är normal.