Gå till sidans innehåll

Behandling vid missfall

Man strävar efter att konstatera och behandla missfall som inträffar i början av graviditeten vid gynekologiska polikliniken under tjänstetid.

Endast missfallspatienter som upplever kraftiga blödningar och särskilt mycket smärta behöver akutvård.

Missfall bekräftas med ultraljud och ibland genom att man kontrollerar nivåerna av graviditetshormoner genom blodprov. Om livmodern har tömts eller håller på att tömma sig själv och det inte förekommer några kraftiga blödningar, kan situationen övervakas. Om det är nödvändigt att tömma livmodern kan man välja mellan medicinsk behandling som drar samman livmodern eller skrapning av livmodern. Ibland är skrapning motiverat på grund av rikliga blödningar. Skrapningen kan göras under narkos eller lokalbedövning.

Uppföljande vård är ett alternativ när livmodern har börjat tömmas på egen hand och blödningen inte kräver medicinsk behandling eller skrapning av livmodern. Blödningar och blodiga flytningar förekommer i genomsnitt i två veckor, men den individuella variationen är stor (6 dygn–6 veckor). Blödningen är vanligtvis rikligare de första dagarna. Din nästa menstruation kan också vara rikligare än normalt.

Medicinsk behandling används oftast när livmodern inte har börjat tömmas av sig själv eller om blödningen är lätt. Om graviditeten pågått mindre än 12 veckor sedan den senaste menstruationen kan man också ta läkemedel som drar samman livmodern hemma. Om graviditeten har pågått längre än 12 veckor när missfallet konstateras utförs behandlingen på sjukhus.

Fördelen med medicinsk abort jämfört med skrapning med suginstrument är att man slipper ingrepp i livmodern och narkos. Nackdelarna kan vara en något kraftigare och längre blödning och smärta i samband med sammandragningarna i livmodern. Blödningen är de första dagarna vanligtvis något rikligare än en menstruation. Blödningar och blodiga flytningar förekommer i genomsnitt i två veckor, men den individuella variationen är stor (6 dygn–6 veckor). Din nästa menstruation kan också vara rikligare än normalt.

Vid en skrapning töms livmodern mekaniskt, antingen under narkos eller med lokalbedövning. Jämfört med medicinsk behandling är fördelen med skrapning kortare efterblödning (i genomsnitt 3–10 dagar). En enda skrapning är vanligtvis inte skadlig med tanke på efterföljande graviditeter, men upprepade skrapningar kan öka risken för sammanväxningar i livmodern och fastvuxen moderkaka.

Uppdaterad 29.10.2020