Gå till sidans innehåll

Typ 1 diabetes under graviditet

Det är viktigt att en gravid diabetikers blodtryck mäts ofta och att hon får god vård överlag.

Det är vanligt med blodtryckssjukdom, högt blodtryck på grund av graviditeten och preeklampsi (havandeskapsförgiftning) hos diabetiker, och dessa ökar risken för för tidig förlossning och låg vikt hos fostret. Fostrets storlek och risken för blodtrycksstörningar och för tidig förlossning påverkas också av mammans eventuella följdsjukdomar av diabetes, som diabetisk ögonsjukdom och njursjukdom. I synnerhet i slutet av graviditeten följs fostrets tillstånd och tillväxt upp regelbundet på sjukhusets moderskapspoliklinik exempelvis med hjälp av ultraljudsundersökning och analyser av fostervattensprov.

Uppdaterad 2.11.2020