Testa om du kan beräkna kolhydratmängderna

Dina poäng: 0

Välkommen att bedöma kolhydraterna i maten.

​Beräkna kolhydratinnehållet i de matportioner som visas på bilderna och välj rätt svar. Testa dina kunskaper med en serie på 10 frågor. I frågesporten kan du två gånger få hjälp genom funktionerna "Ta bort två" och "Tips". Hjälpen kan du bara använda en gång. Du kan upprepa testet så många gånger du vill. Övning ger färdighet!

Tips
Ta bort två

Du svarade:
Rätt svar:
Dina poäng: 0

Spelet är slut!

Du fick 0 poäng. Du är text!

Dina resultat
Börja
Fortsätt

Kyllä