Infektionsrelaterad icke-immunologisk trombocytopeni

Inflammatoriska tillstånd kan vara förknippade med trombocytopeni.

Lindrig trombocytopeni förekommer ofta i samband med virusinfektioner. Ibland kan trombocytopenin vara svår och orsaka blödningssymtom. I detta fall är trombocythalten vanligtvis lägre än 20 x 109/l. Virusinfektioner som ofta är förknippade med trombocytopeni är

  • röda hund-infektion
  • cytomegalovirusinfektion
  • Epstein-Barr-virusinfektion, dvs. mononukleos
  • Infektioner orsakade av Puumalavirus (sorkfeber)

I vissa delar av världen är så kallade hemorragiska febrar (denguefeber, Lassafeber, koreansk hemorragisk feber) ett betydande problem, och vid dessa infektioner förekommer ofta trombocytopeni och blödningar.

Trombocytopeni i samband med virusinfektion försvinner vanligtvis snabbt och ingen specifik behandling behövs.

 

Kyllä

Uppdaterad  29.6.2023