Femte sjukan

Femte sjukan orsakas av parvovirus och man får den bara en gång i sitt liv. Femte sjukan förekommer vanligen hos skolbarn på våren.

Femte sjukan sprider sig lätt som droppsmitta från människa till människa. Sjukdomens inkubationstid är 4–16 dygn.

Femte sjukan är inte farlig för friska barn, men för gravida kan den orsaka risk för missfall. De flesta vuxna har haft femte sjukan som barn och det går att kontrollera med blodprov om man har haft infektionen. När barnet får utslag orsakade av femte sjukan smittar hen inte längre.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på femte sjukan

Barnet får vanligen klarröda utslag på kinderna. Utslagen liknar spår efter lätta slag på huden. Senare utvecklas röda utslag som bildar ett nätliknande mönster på kroppen, armarna och benen.

Barnet kan ha lätt feber, illamående, halsont och huvudvärk. Också muskel- och ledvärk kan förekomma, men barn får sällan egentliga ledinflammationer.

Behandling av femte sjukan hemma
 • Sjukdomen går i vanliga fall över av sig själv på 1–3 veckor.
 • Om barnet har feber kan du ge hen febernedsättande och smärtstillande läkemedel och klä hen lätt.
 • Ge barnet tillräckligt vätska.

Barns och ungdomars vätskebehov

ViktMinimimängd/dygn
0−10 kg100 ml/kg/dygn
10−20 kg1000−1500 ml/dygn
20−40 kg1500−2000 ml/dygn
> 40 kg2000−2500 ml/dygn
Anvisningar för dosering av febernedsättande läkemedel hemma

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande och smärtstillande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är

 • paracetamol + ibuprofen
 • paracetamol + naproxen
När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet är ovanligt trött eller sjukt eller medvetandet är nedsatt.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Symtomen inte lindras hemma eller barnet inte kan dricka.

 • Det utvecklas svullnad eller smärta i lederna som stör barnets aktiviteter.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen om hen orkar leka och delta i alla aktiviteter.

 

Kyllä

Uppdaterad  28.6.2023