Ledhuset är en webbtjänst för dig som har ledsmärtor eller andra ledsymtom. Innehållet i Ledhuset fokuserar på artros och behandling av artros. Vi ger råd om hur du kan förebygga och lindra smärtan själv, till exempel med motion och sunda levnadsvanor. Bekanta dig med vårt omfattande informationspaket om ledplastik och livet med en ledprotes.​

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo