​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rehabiliteringshuset

Rehabiliteringshuset innehåller information om​ rehabilitering och rehabiliteringstjänster. Instruktionerna om levnadsvanor, meningsfull vardag och livsförändring hjälper till att aktivt främja funktionsförmågan.​

Läs ​mer om Rehabiliteringshuset​ >

Omtyckt i Rehabilitering​s­huset​​​​​​​