Rehabiliteringshuset.fi erbjuder information och stöd för din rehabilitering, som har en stor inverkan på flera livsområden. Med Rehabiliteringshusets hjälp kan du aktivt främja din funktionsförmåga. I tjänsten hittar du information och vägledning gällande levnadsvanor, en meningsfull vardag och livsförändringar.

Läs mer om Rehabiliteringshuset >​​​

 ‭(Piilotettu)‬ Aktuellt