Våra virtuella tjänster stödjer patientens självständiga rehabilitering. Med hjälp av tjänsterna kan man också dra nytta av väntetiden för behandling.

Läs mer om Rehabiliteringshuset >