​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rehabilitering​s­huset

Rehabiliterigshuset innehåller information om rehabilitering och rehabiliteringstjänster. Instruktionerna om levnadsvanor, meningsfull vardag och livsförändring hjälper till att aktivt främja funktionsförmågan.​

Läs ​mer om Rehabiliterigshuset​ >

Omtyckt i Rehabilitering​s­huset​​​​​​​