Behandling av diabetes vid sjukdom hos barn eller unga

Om barnet eller den unga får feber, en inflammation eller magsjuka, ändras insulinbehovet och det är skäl att tillfälligt ändra insulindoserna.

​Genom att följa upp glukosnivån och ketonerna i blodet kan insulindoserna höjas på ett säkert sätt och minskas i återhämtningsfasen. Vid behov kan man diskutera en tillfällig ökning av insulindoserna med diabetesskötaren eller läkaren.

Uppföljning av glukosnivån under sjukdomsdagar:

  • Vid sjukdom är det bra att följa upp glukosnivån oftare än vanligt, med upp till 1–2 timmars mellanrum.
  • Om glukosnivån är klart förhöjd, över 15 mmol/l, bör även blodets ketoner mätas.
  • Observera: Om energiintaget har varit mycket lågt kan ketoner förekomma även om glukosnivån är normal eller låg.
 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022