Att resa med ett prematurbarn

När barnet skrivs ut från sjukhuset säkerställer man att barnet orkar sitta i ett babyskydd under hemresan. Om man ska resa utomlands bör man tala med rådgivningen eller mottagningen för utvecklingsuppföljning i god tid.

Innan ett prematurbarn skrivs ut från avdelningen rekommenderas man att testa prematurbarnet i babyskyddet som barnet ska sitta i under hela hemresan. Alla barn som är födda före graviditetsvecka 37 rekommenderas ett babyskyddstest innan de skrivs ut. Genom testet säkerställer man att barnets syremättnad förblir god under hela hemresan.

Testet rekommenderas också för barn med nedsatt muskeltonus och ökad risk för andningssvikt eller med mycket liten haka. Barnet ska endast sitta i babyskyddet under resan och får inte lämnas sovande i skyddet.

Det rekommenderas att man överväger att resa utomlands först när barnet har fått vaccinationerna vid tre månaders ålder. Det lönar sig att i god tid diskutera utlandsreseplanerna med hälsovårdaren på rådgivningen, så att man kan planera en optimal tidpunkt för resan och de nödvändiga vaccinationerna kan ges.

Mässling-påssjuka-röda hund- (MPR) och influensavaccin kan ges redan vid sex månaders kalenderålder om man ska resa före tidpunkten för det normala vaccinationsprogrammet.

Flyg och höga höjder

Om barnet har diagnostiserats med en svår kronisk lungsjukdom hos för tidigt födda barn (bronkopulmonell dysplasi, BPD), muskelsvaghet som avsevärt påverkar andningen, högt intrakraniellt tryck, permanent förhöjt blodtryck i lungan eller sicklecellanemi bör man på förhand diskutera flygresor och resmål på hög höjd med den behandlande läkaren.

För ett friskt spädbarn är flygplanet en säker miljö.

resa; baby; prematur

Kyllä

Uppdaterad  15.7.2023