aivotalo.png

Njurhuset erbjuder information om olika njursjukdomar och deras behandling till stöd för patienter, familjer och yrkesutbildade. Njurhuset är en e-hälsotjänst som har utvecklats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård. I Njurhuset får du information om hur njursjukdomar förebyggs, hur deras framskridning kan bromsas samt om njurtransplantation. Njurhuset är ett gemensamt samarbetsprojekt mellan alla universitetssjukhusdistrikt. Välkommen!​