Foten

Till den normala utvecklingen av barnens lemmar hör ställningsavvikelser som är typiska för olika åldrar och som vanligtvis korrigeras utan behandling. Den vanligaste medfödda missbildningen som kräver behandling i foten är klumpfot. Dessutom kan barn få smärta i fötterna på grund av ansträngning och störningar i blodcirkulationen, vilket vanligtvis avhjälps genom vila och undvikande av ansträngning.